جامعه‌ی دو قطبی و انتخاب قاتلی بعنوان رئیس جمهور

انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران کاملا مهندسی شدە و در حقیقت انتصابی بود. این انتخابات گزینه‌های نامزدی برای احراز ریاست جمهوری از سوی ولایت مطلقه‌ی فقیه دایره‌ی صلاحیت آن در بین خودیهای سرسپرده به این رژیم ایدئولوژیک را تنگتر کرد. این سیستم با رد صلاحیت رئیس...

Read more

پخش زندە کردکانال

بیانیەها

اسناد

روزنامە کردستان

اطلاعیە

عکس و کاریکاتور

سایتهای دیگر حزب

ویدیو

Currently Playing

نشست احزاب سیاسی بە مناسبت اول ماە می روز کارگر

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist