مروری بر کارنامه بابا اکبر رفسنجانی

یک: تروریسم سال ۱۳۴۳ هنگامی که حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی ترور شد،اسلحه ترور توسط رفسنجانی تهیه شده بود سال ۱۳۵۴ رفسنجانی به اتهام همکاری با مجاهدین خلق و فراهم کردن اسلحه و پول و خانه تیمی برای آنها بازداشت شد و تا انقلاب در زندان ماند...

بیشتر بخوانید

پخش زندە کردکانال

بیانیەها

اسناد

روزنامە کردستان

اطلاعیە

عکس و کاریکاتور

سایتهای دیگر حزب

ویدیو

Currently Playing

مصاحبە اختصاصی دبیرکل حزب دموکرات با بخش فارسی کوردکانال

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist